پنجمین جلسه HPH در محل بیمارستان ضیائیان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه سه شنبه 15 اسفند 96  ساعت 10 صبح  با حضور دکتر ملک افضلی(مشاور عالی معاونت اجتماعی فرهنگی)،  دکتر عفت پناه (رئیس بیمارستان ضیائیان)،  دکتر برکتی (مدیر مؤلفه های اجتماعی سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی)، دکتر خزاعی پور (مدیر امور پژوهشی مرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی) و جمعی از کارشناسان و مدیران بیمارستان ضیائیان ومعاونت اجتماعی فرهنگی در دفتر ریاست این بیمارستان برگزار شد.
 
در این جلسه خانم عابدی پیرامون شایع ترین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان صحبت کرد و در مورد جزئیات آن بحث و تبادل نظر انجام شد.
در ادامه دکتر ملک افضلی علت انتخاب این بیمارستان را داشتن پیش زمینه  طرح HPH  دانست و جهت طراحی نقشه بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت، دکتر الهی را به بیمارستان ضیائیان معرفی کرد که با همکاری پرسنل بیمارستان انجام شود.
ملک افضلی گفت با آموزش ارتقاء سلامت و تغییر در سبک زندگی، مسائل سوانح و حوادث که بیشترین شیوع بیماری را در بیمارستان ضیائیان دارد اصلاح خواهد شد.
ایشان افزود نحوه آموزش به بیماران بایستی با توجه به وضعیت فرهنگی و سواد و درک بیمار انجام گیرد و در صورت نیاز بیمار به موارد اجتماع محور، مداخلات HPH  راهگشا است. برای ایجاد این طرح باید با شهرداری و آموزش وپرورش و کلیه موسسات و واحدهای دیگر هماهنگ شد، تا بتوان این طرح را گسترش داد.


   1396/12/16 13:44     
  
تعداد بازدید :  301