جلسه هم اندیشی مدیریت مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با مسئولین کانون های خیریه دانشجویی و جهادی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه روز 3 شنبه 5 اسفند 96 از ساعت 15 الی 16:30 در محل دفتر مدیریت امور مشارکت های مردمی برگزار شد.
این جلسه که باحضور مسئولین چهار کانون خیریه و جهادی دانشجویان برگزارشد، مشکلات و موانع پیش روی اردوهای جهادی و راهکارهای توسعه فعالیت های کانون مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همکاری و تعامل فیمابین گسترش یافته تا زمینه خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم نیازمند به خدمت در حوزه بهداشت فراهم آید.
 
گزارش: سعید امام دوست


   1396/12/7 12:56     
  
تعداد بازدید :  336