برگزاری جلسه تعامل با رابط خیرین واحدهای تابعه دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه با حضور کلیه رابطین واحدهای تابعه در امور خیرین در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه  روز سه شنبه 24  بهمن 96 راس ساعت 9 در سالن شورای معاونت برگزار شد .
 در این جلسه ضمن خوشامدگویی خدمت کلیه مدعوین و تشکر از اقدامات رابطین در کلیه واحدها، درخصوص ارتباط نزدیک با معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه در زمینه های خیرین و موسسات خیریه صحبت شد.
بروزرسانی بانک اطلاعاتی خیرین سلامت واحدها و اولویت بندی و بروز رسانی نیازهای آن ها و همینطور پیگیری تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی و دانشکده و شبکه ها و سایر واحدها از جمله موارد اجرایی در واحد ها است.
از جمله موارد دیگر مطرح شده که قابل اجرا است، تدوین برنامه پیشنهادی در حوزه خیرین در سال 97 و اطلاع رسانی جامع و به موقع اقدامات انجام شده در حوزه خیرین سلامت و همینطور جمع بندی و ارسال کلیه اقدامات انجام شده توسط خیرین در حوزه های مختلف جهت تهیه خبر و اطلاع رسانی مناسب به معاونت اجتماعی اداره خیرین است.
ضمنا در پایان جلسه تصویب شد یک نسخه از اقدامات انجام شده جهت ثبت مستندات و پیگیری به معاونت اجتماعی ارسال شود.


   1396/11/25 09:47     
  
تعداد بازدید :  279