برگزاری جلسه‌ ی ستادهای امربه‌ معروف و نهی از منکر و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
 به گزاش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر دانشگاه، با حضور اکثریت اعضاء، سه‌شنبه 10 بهمن تشکیل ‌شد.
در این جلسه که با حضور دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، تشکیل شد، ابتدا دکتر باقر زاده، مدیر فرهنگی دانشگاه، به بحث مفاد توافقنامه مشترک ستاد اقامه نماز و دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت و حاضران نظرات خود را بیان کردند.
در خصوص تشکیل کانون‌های نماز دانشجویی مقرر شد بند 15 توافقنامه به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واگذار شود. همچنین واحدهای دانشگاه موظف شدند در پایان سال از خادمان برگزیده نماز (هیئت علمی، مدیر، دانشجو و کارمند) تقدیر نمایند. در خصوص بحث ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر مقرر شد معاون محترم اجتماعی و فرهنگی با ریاست دانشگاه در خصوص تصمیمات نهایی مربوط به ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر مذاکره‌ای انجام دهند.
در جلسه‌ی ستادهای امربه‌معروف و نهی از منکر و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، دکتر رستمیان (معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه)، دکترباقرزاده (مدیر فرهنگی دانشگاه)، حجت‌الاسلام غفاری(معاون دفتر نهاد رهبری)، حجت‌الاسلام متوسل مدیر گروه معارف، مهندس میر غنی سید صومعه (دبیر هیئت تجدیدنظر)، دکتر حلب چی(معاونت دانشجویی)، رستمی(مسئول فرهنگی معاونت بهداشت)، دکتر سید احمدرضایی (مدیر حراست)، دکتر حسن‌پور(مدیر بازرسی)، اشتیاقی و ایرجی (کارشناسان فرهنگی) حضور به هم رساندند.

گزارش: مسعود ایرجی


   1396/11/14 11:22     
  
تعداد بازدید :  341