برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند ثبت مؤسسه خیریه بیمارستانی در مجتمع امام خمینی (ره)
کارگاه رأس ساعت 9 صبح در تاریخ 4 بهمن 96 در دفتر ریاست مجتمع با حضور نفراتی از وزارتخانه، دکتر نصیری مدیرکل خیرین و خانم خجندی کارشناس وزارتخانه و معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه ورئیس مجتمع و جمعی از کارشناسان معاونت اجتماعی و اساتید مجتمع بیمارستانی امام آغاز گردید:
درابتدای کارگاه دکتر صادق نیت ضمن خوشآمدگویی به حاضرین اعلام کرد، نیاز به آموزش در خصوص نحوه ثبت و خدمات رسانی به بیماران بسیار احساس می شود  و کندی روند کار ثبت مؤسسه، بدلیل عدم آگاهی کافی بیمارستانها است. سپس دکتر نصیری اطلاعات لازم در خصوص ثبت مؤسسات خیریه به حاضرین ارائه کرد و با توجه به انجام اقدامات اولیه ثبت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  و انتخابات اولیه هیأت رئیسه موسسه مقرر شد  شماره حساب مشترک افتتاح شود و از هیأت امناء بیمارستان جهت شرکت در مؤسسه دعوت بعمل آید.
سپس دکتر رستمیان توضیحات تکمیلی را در خصوص فرآیند جذب خیرین فعال و حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی از بیمارستانها را در فرآیند ثبت مؤسسه خیریه اعلام کرد و توضیحات تکمیلی را ارائه داد.


   1396/11/14 10:31     
  
تعداد بازدید :  320