نشست بیمارستان 170 تختخوابی الهام در منطقه کهریزک
جلسه ای با دستور کار تسریع درفعالیت ساخت بیمارستان خیریه  الهام  رأس ساعت  13 مورخ 4/11/96 با حضورمعاون محترم درمان و معاون محترم اجتماعی فرهنگی به شرح ذیل برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر رستمیان  ضمن خوشامدگویی به حاضرین ، اطلاعات اولیه بیمارستان الهام را اعلام کرد و اولویت دانشگاه را به جذب خیرین در جنوب تهران در جهت ارتقاء و دسترسی آسان مردم منطقه به سلامت  بیان کرد . با توجه به طول مدت 36 ماهه ساخت پروژه در تفاهم نامه فی مابین وزارت بهداشت و دکتر هاشمی (خیر)، همکاری دانشگاه را جهت اتمام بیمارستان در موعد مقرر درخواست کرد و دکتر رستمیان قول همکاری مساعد را داد. درخصوص تجهیز بیمارستان، ایشان پیشنهاد کرد که در صورت موافقت خیر، از خیران داوطلب دعوت به همکاری شود پیشنهاد فوق مورد قبول خیر قرار گرفت .سپس معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه از برگزاری جلسه وحضور همکاران و جناب دکتر هاشمی تقدیر و تشکر کرد و همچنین تاکید به جذب خیرین در منطقه جنوب تهران در جهت سلامت را داشت.


   1396/11/14 10:02     
  
تعداد بازدید :  392