جلسه نهایی طرح ECD در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه نهایی طرح ECD  (تکامل همه جانبه  دوران ابتدایی کودک) با حضور دکتر ملک افضلی مشاور عالی معاون اجتماعی فرهنگی  و  دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر حبیبی رئیس گروه ارزشیابی تحقیقات فناوری وزارت بهداشت و دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر بر سلامت  و کارشناسان معاونت بهداشت و مرکز بهداشت اسلامشهر برگزار شد.
 
این جلسه که در تاریخ 3 بهمن در دفتر معاون اجتماعی فرهنگی برگزار شد، دکتر ملک افضلی با اشاره به طرح  ایجاد یک نرم افزار موبایل بین  مادر  و مراقبین بهداشت  گفت: به دلیل اینکه نرم افزار تکامل همه جانبه  دوران ابتدایی کودک  باید تعاملی و دوطرفه باشد و آموزش و ارتقاء به مادران داده شود،  پیشنهاد شد  برای  ECD(Early Childhood Development ) در سال 97 از آلبوم تصویری رشد  و از سال 98 به بعد این نرم افزار موبایل  استفاده شود.
 این اپلیکیشن باتوجه به اینکه سفیر سلامت در سطح غیر دولتی است، باید  به گونه ای طراحی شود که کار با آن آسان بوده و راحت مورد استفاده عموم و مادران قرار گیرد. در نظر گرفتن اجتماعی بودن و مشارکت فعال مردم در این طرح باعث تداوم این برنامه می شود . هدف از طراحی این برنامه رشد تکامل اطفال است تا در آینده ای نزدیک بتوانیم جامعه ای از کودکان سالم پرورش دهیم.  در ادامه جلسه، کارشناسان طراحی این برنامه کاربردی را مورد بررسی قرار دادند.  
   1396/11/9 14:55     
  
تعداد بازدید :  272