برگزاری دومین جلسه ی بررسی برنامه ی چهارساله ی فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، شنبه 7 بهمن ماه، برنامه ی عملیاتی چهارساله ی فرهنگی به بحث و تبادل نظر مجدد گذاشته شد تا نتیجه ی حاصله که مورد تائید واحدهای مرتبط و فعال فرهنگی دانشگاه هستند، برای ارائه به هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران، نهایی شوند.
برنامه ی چهارساله ی فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران که نشان دهنده ی راهبردها و برنامه های تعیین شده برای ارتقای فرهنگی دانشگاه و همچنین تمام اقشار در تماس و مرتبط و مزین به برنامه های جهادی است، با حضور و همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، بسیج اساتید و کارکنان، امور ایثارگران و امور زنان دانشگاه اجرایی خواهد شد؛ این برنامه ی چهارساله که مدتها پیش در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه آماده شده است در جلسه ی اول برای تعیین حوزه ها، نوع و حدود همکاریهای واحد های مرتبط به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و سپس نتایج به واحدهای مرتبط ارائه و حجم و نوع تعامل برای هر اقدام ذیل برنامه ها، از طرف واحد ها دریافت شد.
در جلسه ی دوم که با حضور علی فصیحی، رئیس اداره ی فعالیتهای فرهنگی هنری دانشگاه برگزار شد، پیشنهادات و نظرات واحد های یاد شده برای تعامل بهتر و بیشتر در تدوین برنامه ی چهارساله ی فرهنگی دانشگاه در نظر گرفته شد و  برنامه ها، اقدامات، شاخص های عملکردی(کیفی، کمی) و درصد انتظار پیشرفت در سالها ی پیش رو برای راهبردهای
اعتلا و گسترش معرفت دینی،
احیای هویت ایرانی اسلامی و بزرگداشت مقام مشاهیر، مفاخر کشور و اساتید دانشگاه،
تقویت روحیه ی تعهد، رفتار و پوشش حرفه ای،
ارتقاء کیفی سلامت روانی، معنوی و اجتماعی دانشگاهیان،
تدوین شدند.
این راهبردها و راهکارهای فرهنگی که با نظارت معاون اجتماعی فرهنگی و مدیر فرهنگی دانشگاه و توجه به ارزش هاي ثبت شده در نقشه ی علمی و چشم انداز 1404 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تدوین شده اند، نقش قابل توجهی در رعايت و ترويج ارزش هاي اسلامي و معنوي، حفظ كرامت انساني و نقش محوري نيروي انساني در تمامي ابعاد، اهتمام به رعايت اخلاق حرفه اي و شفافيت و پاسخگويي دانشگاه در قبال جامعه، اعضاي هيأت  علمي، دانشجويان و كاركنان خواهند داشت.
رضا رئیسی
   1396/11/9 12:05     
  
تعداد بازدید :  320