برگزاری اولین نشست کمیته علمی همایش نان سالم
 به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین نشست کمیته ی علمی همایش نان سالم که سومین جلسه از سلسله جلسات پیگیری مقدمات همایش نان سالم بود در محل معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.
این نشست چهارشنبه 13 دی ماه و با حضور دکتر صدرایی، دبیرهمایش نان سالم، دکتر برکتی، مدیر مؤلفه های موثر برسلامت، خانم دکتر عبدالهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، آقای زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی شهر تهران، آقای یزدجردی، رئیس کارخانجات صنایع آرد ایران، خانم یوسف زاده، معاون سازمان ملی استاندارد، رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم، نمایندگان معاونت غذاودارو، مدیر شرکت نان آوران، مدیر شرکت نان سحر، مدیر کنترل کیفیت شرکت غله وخدمات بازرگانی، اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، برگزار شد تا چالشهای پیش رو استخراج شده و در نهایت راهکارهای علمی و اجرایی به معاونت اجتماعی فرهنگی برای عملیاتی کردن آنها در همایش نان سالم  ارائه شوند.
در این نشست دکتر پور آرام عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی به این موضوع اشاره کرد که: نان سه جزء دارد که این سه عبارتند از: مواد اولیه، تکنولوژی و عامل انسانی(Man, Machine, Material)
 و نان به‌عنوان قوت غالب که اغلب مردم مصرف می کنند نقش مهمی در سلامت افراد جامعه دارد؛ اگر سه جزء اصلی را بصورت یک مثلث درنظر  بگیریم هر ضلع مثلث که مشکل داشته باشد نان سالم تولید نخواهد شد.
یکی از عوامل موثر در سلامت جامعه باقی مانده های سیاه رنگ روی نان بود که برای رفع این مشکل، دستگاه هایی تهیه شد که حرارت مستقیم برروی پخت نان نداشته باشند و نان به عنوان غذای اصلی به صورت سالم در سبد غذایی مردم قرار گیرد؛ هم اکنون بیش از 10سال است که نان غنی شده به دست مردم می رسد و بایستی نیاز به سایر موادمعدنی و ویتامین ها نیز در نان مورد توجه قرارگیرد.

   1396/10/17 09:05     
  
تعداد بازدید :  268