برگزاری کمیته ی انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با شرع مقدس
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه ی کمیته ی انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با شرع مقدس، چهارشنبه 6 دی ماه در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر درباره امتیازات کسب شده در ارزشیابی انطباق مراکز، به خصوص بیمارستانها،  فعال نمودن کمیسیون‌های تخصصی و تقدیم احکام جدید به اعضای کمیته انطباق تشکیل شد، اکثریت اعضای کمیته در محل سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه حضور به هم رساندند.
در ابتدای این جلسه دکتر وسکویی مدیریت پرستاری دانشگاه که در جلسه ی قبل به علت حضور در ماموریت امداد رسانی استان کرمانشاه غایب بود، در تشریح گزارش فعالیتهای مرتبط با آیین نامه های انطباق، به تمهیدات در نظر گرفته شده و پیگیریهای مدیریت پرستاری دانشگاه، برای اجرای دقیق این آیین نامه ها اشاره و گزارش شش ماهه ی فعالیتهای معاونت درمان که در مراکز تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است را ارائه کرد.
وی مراکزی که ازنظر ارزیابی رعایت حریم و پوشش و سنجه های انطباق، به تفکیک محورها در سال 1396 در فصل بهار و تابستان مورد بررسی قرار گرفته و کمترین امتیاز را کسب نموده اند را معرفی کرد و در این زمینه حاضرین به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
در این تبادل نظر پیشنهادهایی همچون کم کردن شاخص های ارزیابی و اضافه کردن موارد به ‌عنوان منشور حق بیمار، اطلاع رسانی بی کم و کاست حقوق شهروندی بیماران و البته فرهنگسازی برای پوشش اسلامی ارائه شدند.
در ادامه دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه به این موضوع اشاره کرد که با آموزش منشور حق بیمار به پزشکان، اخلاق حرفه‌ای پزشکی بهتر و از این طریق عملکرد درمان بهتر می‌شود. لهذا بیمارستان‌ها درخواست خود را در زمینه ظرفیت نیروی زن و مرد اعلام کنند که برحسب نیاز، پرسنل همگن برای بیمارستان‌ها فرستاده شوند.
سپس دکتر حلب چی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با تاکید بر اینکه نباید به موضوع انطباق دید مکانیکی داشت، افزود: وقتی چیزی را معیار چک‌لیست می‌گذاریم یک روشی داشته باشیم که همه ی اهداف را روی آن معیار بتوانیم پیاده سازی کنیم. مراکز درمانی جدید ازلحاظ ساختاری می‌توانند ویژگی‌های چک‌لیست را داشته باشند ولی بیمارستان‌های قدیمی این ویژگی‌ها را دارا نیستند.
ارائه ی تلاش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و به خصوص مدیریت پرستاری در طراحی لباسهای جدید بیمارستانی بخش دیگری از این جلسه بود که دکتر وسکوئی از لباس‌های جدید طراحی‌شده رونمایی و به‌صورت اختصار توضیحاتی را ارائه کرد. طراحی، جنس پارچه و نوع دوخت این لباسها توسط حاضرین مورد ارزیابی قرار گرفت و همه ی اعضا رضایتمندی خود را در مورد البسه اعلام کردند.
در ادامه دکتر باقرزاده، مدیر فرهنگی دانشگاه، این موضوع را در مورد گزارش انطباق ارائه شده، اضافه کرد که هر چند بعضی از سنجه ها ی ارزیابی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر منابع مالی و نیروی انسانی قابل اجرا هستند و پیگیری معاونت اجتماعی فرهنگی هم صورت گرفته، اما در تعداد محدودی از مراکز درمانی اهتمام جدی به این موضوع نشده است.  وی سپس، توضیحاتی در مورد فعال نمودن کمیسیون های تخصصی انطباق در 4 محور فرهنگی و اخلاق حرفه ای، درمان-آموزش، توسعه و مدیریت منابع ارائه کرد.
فعال نمودن کمیسیون‌های تخصصی انطباق، مشخص نمودن بازرسین انطباق و صدور حکم برای آن ها، ارائه گزارش مختصر از کمیته انطباق در جلسه هیئت‌رئیسه با رؤسای بیمارستان‌ها توسط معاون محترم اجتماعی فرهنگی از جمله مواردی بودند که مقرر شد تا زمان برگزاری جلسه ی بعدی انطباق، اجرایی شوند.
در پایان این جلسه، احکام جدید اعضای کمیته انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با شرع مقدس، به ایشان تقدیم شد.
قابل ذکر است که تلاش مجدانه معاونت درمان و مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در تدوین و ایجاد سنجه‌های کارشناسی شده جهت اعتبار بخشی فضاهای درمانی بر اساس معیارهای منطبق با آیین نامه های قانون انطباق و اطلاع رسانی خوب صورت گرفته در این خصوص، نتایج خوبی را در پی داشته از جمله:  توجه بهتر به حقوق گیرندگان خدمت، رعایت اخلاق حرفه‌ای،  احترام به موازین شرع مقدس در عرصه خدمات پزشکی و افزایش رضایت‌مندی بیماران در مراکز تشخیصی و درمانی، و البته گزارش عملکرد خوب و خلاقانه ی مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیگیری و انجام امور مربوط به آیین نامه های انطباق در پایش عملیاتی وزارت بهداشت بهترین امتیاز را کسب کرده است.

   1396/10/10 08:56     
  
تعداد بازدید :  392