گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سه شنبه 5 دی ماه سومین جلسه ی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با هدف ارائه ی گزارشی از مجموعه عملکرد ستاد دانشگاه و بازرسی های انجام شده توسط دفتر بازرسی، بهمراه تشریح طرح ویژه در خصوص حجاب و عفاف و پوشش حرفه ای توسط بسیج دانشجویی تشکیل شد.
در این جلسه که در محل سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد، ابتدا دکتر حسن پور، مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه، گزارشی از روند بازرسی ستاد در حوزه ی صیانت از حقوق شهروندی در سالهای 94و 95 در ستاد دانشگاه، بیمارستان ها، دانشکده ها، معاونت ها و شبکه های بهداشت ارائه و اسامی واحدهایی که پیشرفت و تنزل داشته اند را اعلام کرد. 
بر اساس این گزارش دربخش بیمارستانی، بیمارستان رازی، در بین دانشکده ها، دانشکده تغذیه و در بخش شبکه ها شبکه ی بهداشت جنوب بیشترین پیشرفت را داشته اند و در سال جاری نیز طبق چک لیست های جامع، بازرسی ها در حال انجام است وگزارش آتی آنها در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اعلام می شود.
دکتر حسن پور بر این موضوع تاکید کرد که واحدهای دانشگاه پیشرفت قابل ملاحظه ای در بخش تکریم و حفظ شأنیت و کرامت والای انسانی و ارباب رجوع نسبت به گذشته داشته اند.
در ادامه ی  این جلسه، دکتر باقر زاده، مدیر فرهنگی دانشگاه، به تلاش معاونت اجتماعی فرهنگی در برگزاری کارگاه های مفید در حوزه ی عفاف و حجاب با همکاری مرکز تحقیقات زن و خانواده و جمعی از اساتید برجسته ی کشور در محل این معاونت اشاره و اضافه کرد: استقبال از این کارگاه ها خوب و نظرسنجی ها نیز مطلوب بوده اند.
در پایان، بختیاری نماینده بسیج دانشجویی واحد برادران و صراطی نماینده ی بسیج دانشجویی واحد خواهران، پیشنهادی را در خصوص اجرایی شدن حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه با مبنای مشترک اسلام و قانون مطرح کردند که به همت بسیج دانشجویی انجام شود و بر این موضوع تاکید شد که اجرای این طرح به صورت پایلوت در یک دانشکده و یک بیمارستان پیشنهادی در بازه های  زمانی سه ماهه ی اول و سه ماهه دوم سال با محور های اجرایی مشخص می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
پس از ارائه ی این پیشنهاد و تشریح آن، حاضرین نظرات خود را بیان کردند و کارشناسی بیشتر آن به جلسات آتی و حضور حداکثری اعضای ستاد مؤکول شد.
 

   1396/10/10 08:23     
  
تعداد بازدید :  354