برگزاری سومین جلسه‌ی HPH/Health Promoting Hospital
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سومین  جلسه‌ی HPH سه شنبه 5 دی ماه در محل دفتر ریاست بیمارستان ضیائیان برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر ملک افضلی، مشاورعالی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر رضایی، معاون درمان دانشگاه، دکتر کشاورز محمدی، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر عفت پناه، رئیس بیمارستان ضیائیان، دکتر خزاعی پور، مدیر امور پژوهشی مرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی(ره)، دکتر زنده دل، معاون آموزشی بیمارستان ضیائیان و دکتر وسکوئی، مدیرامور پرستاری دانشگاه برگزار شد، ابتدا دکتر عفت پناه به بیان تاریخچه ی بیمارستان ضیائیان پرداخت و اشاره کرد که در راستای پیشگیری و ارتقای سلامت از پتانسیل همکاران بازنشسته که به صورت داوطلبین سلامت همراهی می کنند، به عنوان یک فرصت عالی استفاده می شود.
در ادامه ی این جلسه خانم دکتر کشاورز به این موضوع اشاره کرد که سه نوع درک از سلامت وجود دارد که شامل :
 1.      Biomedical approach …………Medicine
2.      Sociological approach…........... Health education
3.      Social approach………………..Health promotion
  است، و در این طراحی ارتقای سلامت، رویکرد فردگرایانه  به رویکرد جمع گرایانه ارتقاء داده شده است.

 در ادامه دکتر ملک افضلی بر این مورد تاکید کردکه عدالت اجتماعی حکم می کند امتیاز پایلوت این طرح را از منطقه ای که شاخص اقتصادی آن نسبت به مناطق دیگر تهران پایین تر است شروع کنیم و مدیریت بیمارستان ضیائیان با توجه به عملکردهای خوبی که دارد و با توجه به تغییر و تحولات کلی، بهترین گزینه برای اجرای پایلوت است. وی افزود:  این منطقی است که همه بیمارستان را زیر پوشش ببریم و اشتیاق و علاقه مندی ریاست و کارکنان بیمارستان ضیائیان  به طرح بیمارستان های ارتقاء دهنده ی سلامت (HPH )، نشانه و زمینه ی خوبی برای اجرای پایلوت این طرح در این بیمارستان است.  
برای بررسی قابلیت های این پیشنهاد از بخش داخلی بازدید به عمل آمد و دکتر ملک افضلی پرونده های بیماران را مورد بررسی قرارداد.
تاریخ برگزاری جلسه ی بعد، پس از انجام بررسی پرسشنامه ی(سازمان بهداشت جهانی)WHO، آنالیز وضعیت موجود، بررسی بخش اجتماعی پرونده بیماران و اعتبار بخشی که در دفتر ریاست بیمارستان ضیائیان برگزار خواهد شد، اعلام می شود.
 
 

   1396/10/6 15:24     
  
تعداد بازدید :  310