برگزاری ششمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ششمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه، سه شنبه 5 دی ماه96 در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی از دانشکده‌های دندانپزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، پزشکی، طب سنتی و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.
 
پس از بحث و بررسی مستندات ارائه شده در پرونده‌ها و تبادل‌نظر،  افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه معرفی شدند:
دکتر روجا رحیمی
 دکتر خسرو م عبدی  
دکتر امیر جلال عباسی
دکتر سید علیرضا پرهیز
دکتر شراره رستم نیاکان کلهری
دکتر مهدی یاسری
دکتر ربابه عابدینی
دکتر نادر روشن
 دکتر جواد سیدحسینی
دکتر مهتاب علیزاده خویی
دکتر پردیس نورمحمد پور
دکتر سید ناصر عمادی
همچنین افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه استادی به هیئت ممیزه معرفی شدند:
دکتر سید حسن موسوی کاظمی
دکتر فاطمه نادعلی
دکتر امیر علی حمیدیه
دکتر فرید عابدین درکوش
دکتر لطیفه نوید پور
در ادامه درباره درخواست برگزاری کارگاه های فرهنگی از سوی مراکز تابعه ی دانشگاه، همچون بیمارستانها و دانشکده های تحت پوشش، بحث و تبادل نظرانجام شد و مجوز برگزاری این کارگاه ها صادر شد.

   1396/10/6 12:53     
  
تعداد بازدید :  523