برگزاری کارگاه موازنه نقش های خانوادگی- شغلی زنان
    به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه موازنه نقش های خانوادگی-شغلی زنان، ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ها،  با حضور دکتر فاطمه قاسمپور، عصر روز چهارشنبه  29 آذر 1396 در محل سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دکتر قاسمپور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، در ابتدای این کارگاه  بحث اشتغال را از عمده مشکلات در جریان موازنه نقش های خانوادگی اجتماعی زنان عنوان کرد و افزود  در عصر سرمایه داری صنعتی، اشتغال زنان به عنوان پدیده مدرن مطرح شد. نتیجه این دوران پدید آمدن دو جنبه بیرونی یا عمومی و خانگی یا خصوصی برای کار زنان است.
ما معتقدیم که نباید در بحث اشتغال بین زن و مرد از لحاظ حقوق و مزایا و دستیابی اقتصادی تفاوت وجود داشته باشد. ما در نظام سرمایه داری باید برای زنان نهادهای حمایت گر ایجاد کنیم و پدیده مهدکودک به عنوان یک  نهاد حمایت گر مطرح می شود. ایشان سپس به نظرات گوناگون در خصوص تربیت زنانه و مردانه اشاره کرده و به بحث تسهیلات شغلی پرداخت.
 وی افزود: ما به عنوان امتیاز مثبت باید به زنان امتیازاتی بدهیم که بتوانند از عهده امور و نقش های خانوادگی خود برآیند. مهمترین این امتیازات ، امتیاز مرخصی زایمان است و دیگر امتیازات را تخصیص ساعت شیر دهی ، دورکاری، تسهیل شغلی یا اعطای یک شغل به دو زن در ساعات مجزا وکاهش ساعات کار زنان می باشند. وی همچنین نسبت به کوتاهی هایی که در این زمینه نسبت به زنان شده است ابراز نگرانی کرد .
در پایان، حاضران سئوالاتی در خصوص اشتغال زنان مطرح کردند. خانم دکتر قاسم پور در خصوص یکی از پرسش کنندگان که پرسید شما اگر وزیر کار بودید موقعیت های شغلی را به چه نسبت به زنان اختصاص می دادید ، گفت من اگر در چنین سمتی بودم اولویت کاری رابه آقایان به عنوان سرپرستان خانواده می دادم. جلسه کارگاه با چند پرسش و پاسخ دیگر به پایان برده شد.

گزارش: ایرجی


   1396/9/29 16:32     
  
تعداد بازدید :  395