برگزاری اولین جلسه‌ی هماهنگی همایش نان سالم در وزارت بهداشت
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین جلسه ی هماهنگی برای برگزاری همایش نان سالم، شنبه 25 آذرماه در محل دفتر قائم مقام معاونت اجتماعي و مديركل مولفه هاي اجتماعي وزارت بهداشت برگزار شد.
در این جلسه دکتر علی اصغر فرشاد، قائم مقام معاونت اجتماعي و مديركل مولفه هاي اجتماعي وزارت بهداشت، دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونین اتحادیه های نانوایان، نمایندگان اتاق اصناف تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر امینی منش مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر و دکتر  عليرضا صدرایی رئيس گروه تخصصي سلامت محيط و كار به همراه کارشناسان مربوطه برای برگزاری همایش نان سالم در  سال جاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه دکتر فرشاد بر این موضوع تاکید کرد که نان به عنوان قوت غالب مردم کشور، نقش ویژه ای در تامین نیازهای تغذیه جامعه دارد و با توجه به اهمیت نان در سبد غذایی خانوارها، حل مسائل مرتبط با بهداشت نان و تولید نان سالم علاوه بر ارتقای سلامت جامعه و اقدام در راستای عدالت، حمایت از اقشار کم‌درآمد در جامعه را نیزبه دنبال خواهد داشت و در نتیجه بهبود کیفیت و رفع مشکلات بهداشتی در فرایند تولید نان از اولویت خاصی برخوردار است.
وی افزود: سال گذشته همایش نان سالم با حمایت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و حامیان اتاق اصناف و اتحادیه های مرتبط به خوبی برگزار شد، موجبات ارتقای بهداشتی صنف نانوایان فراهم و از نانواییهای برگزیده ی شهر تهران تقدیر به عمل آمد. امسال با توجه به دستور وزیر محترم بهداشت، وظیفه ی برگزاری این همایش به معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران سپرده شد.
در ادامه ی این جلسه دکتر رستمیان به این نکته اشاره کرد که جایگاه نان به عنوان برکت الهی و غذای اصلی جامعه، بسیار باارزش و امید است با مشارکت حوزه ی آرد و گندم، اتحادیه های نانوایان و نان صنعتی و وزات بهداشت بتوان همایش ارزنده ای برگزار کرد.
در این جلسه کمیته های علمی، اجرایی، وظایف این کمیته ها و محل برگزاری همایش تعیین شد و مقرر شد تا جلسه ی بعدی این موضوع، شنبه 2 دی ماه در محل دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شود.
گزارش از زهرا اسلامی نیا

   1396/9/28 11:39     
  
تعداد بازدید :  301

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: