برگزاری دومین جلسه‌ با موضوع بیمارستان مروج سلامت ( Health Promoting Hospital )
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دومین  جلسه‌ی HPH ( Health Promoting Hospital )یکشنبه 26 آذرماه در محل دفتر ریاست بیمارستان ضیائیان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر برکتی مدیر امور اجتماعی دانشگاه و دکتر وسکوئی مدیر پرستاری دانشگاه برگزار شد، دکتر عفت پناه رئیس بیمارستان ضیائیان  براین باور تاکید کرد که توجه به سلامت جامعه جزء ضروری ترین مباحث روز پزشکی و بر این اساس تشکیل بیمارستان مروج سلامت(HPH) لازم وحیاتی است.
دکترخزاعی پور، مدیر امور پژوهشی مرکز ضایعات نخاعی، در این جلسه پیشنهاد کرد تا بخش های قلب به عنوان پایلوت برای ارتقای سلامت در این طرح در نظر گرفته شوند و بدین ترتیب برای هر سن و جنسی برنامه خاص درنظرداشته باشیم که علاوه بر بیماران، همراهان بیمار نیز مورد آموزش خودمراقبتی قرار بگیرند.
در ادامه ی این جلسه دکتر عفت پناه پیشنهاد پایلوت کردن بخش طب سالمندان را ارائه کرد و برای بررسی قابلیتها ی این پیشنهاد  از بخش طب سالمندان بازدید به عمل آمد.
جلسه بعدی با این موضوع سه شنبه 5/10/96 ساعت 8 صبح در دفتر ریاست بیمارستان ضیائیان برگزار خواهد شد.
 
گزارش از زهرا اسلامی نیا

   1396/9/27 15:09     
  
تعداد بازدید :  402