پنجمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پنجمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1  ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه، شنبه 4  آذر ماه96 در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی از دانشکده‌های دندانپزشکی، بهداشت و معاونت پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.
 
پس از بحث و بررسی مستندات ارائه شده در پرونده‌ها و تبادل‌نظر،  افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه معرفی شدند
دکتر سامان احمد نصر اللهی (معاونت پژوهشی)
 دکتر کتایون سرگردان (دندانپزشکی)
دکتر علیرضا زهرایی رمضانی (بهداشت)
همچنین در باره درخواست برگزاری کارگاه های فرهنگی از سوی مراکز تابعه ی دانشگاه، همچون بیمارستانها و دانشکده های تحت پوشش، بحث و تبادل نظر و مجوز برگزاری این کارگاه ها صادر شد.   1396/9/5 15:44     
  
تعداد بازدید :  256