جلسه ی مسئولین فرهنگی مراکز تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع جشنواره ی فرهنگی سیمرغ
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه، جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارشنبه 24 آبان ماه 96 با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این جلسه باقری و اسلامی نیا کارشناسان دبیرخانه ی جشنواره سیمرغ، توضیحاتی را در رابطه با دومین جشنواره فرهنگی کارکنان ارائه و از همکاران درخواست کردند که برای شرکت بیشتر کارکنان تلاش کنند.
در ادامه دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مسئولین واحدها در اولین دوره جشنواره فرهنگی از همه همکاران تقاضا کرد که حداکثر تلاش خود را برای شرکت در جشنواره سیمرغ به کار گیرند.
در ادامه ی جلسه دکتر رستمیان ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از تلاش همکاران به مسئولین واحدها گفت: بعضی از مسئولیت ها مثل مسئولیت فرهنگی مسئولیت سختی است، ما یک تیم هستیم و با هم کار می کنیم. وی توضیحاتی را نیز در رابطه با معاونت اجتماعی ارائه و گفت:کار اجتماعی جدا از کار فرهنگی نیست و باید با همکاری یکدیگر کار اجتماعی را نیز در کنار کار فرهنگی پیش ببریم.
در پایان جلسه مسئولین فرهنگی نظرها و پیشنهادهای خود را در رابطه با معاونت اجتماعی و فرهنگی بیان کردند.

گزارش: باقری

   1396/8/27 10:38     
  
تعداد بازدید :  366