تشکیل جلسه ی کمیته ی انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته ی انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس، سه شنبه 23 آبان ماه از ساعت 13:30 در محل سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه تشکیل جلسه داد.
 در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا از معاونین، مشاورین دانشگاه، نمایندگان وزارت بهداشت و دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه تشکیل شد، ابتدا دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه، با ارائه ی مستندات دریافت شده از بخش های مختلف، درباره اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در مراکز تابعه در زمینه ی پوشش و موضوع (Dress Code) گزارش داد و ابعاد و نحوه ی پیگیری معاونت های مختلف در فضاهای اختصاصی، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
سپس گزارش تهیه شده توسط دکتر خورشید وسکویی مدیر محترم پرستاری دانشگاه درباره ی اقدامات انجام شده در معاونت درمان و فضاهای مختلف تحت پوشش برای حاضرین تشریح شد.
سیده فاطمه میربازغ کارشناس معاونت درمان به نمایندگی از دکتر وسکویی مدیریت پرستاری دانشگاه که به علت حضور در ماموریت امداد رسانی استان کرمانشاه غایب بودند، در تشریح گزارش فعالیتهای مرتبط با آیین نامه های انطباق به تمهیدات در نظر گرفته شده و پیگیریهای مدیریت پرستاری دانشگاه، برای اجرای دقیق این آیین نامه ها اشاره و گزارش شش ماهه ی فعالیتهای معاونت درمان که در مراکز تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است را ارائه کرد.
قابل ذکر است که تلاش مجدانه معاونت درمان و مدیریت پرستاری دانشگاه در تدوین و ایجاد سنجه‌های کارشناسی شده جهت اعتبار بخشی فضاهای درمانی بر اساس معیارهای منطبق با آیین نامه های قانون انطباق و اطلاع رسانی خوب صورت گرفته در این خصوص، نتایج خوبی را در پی داشته از جمله:  توجه بهتر به حقوق گیرندگان خدمت، رعایت اخلاق حرفه‌ای،  احترام به موازین شرع مقدس در عرصه خدمات پزشکی و افزایش رضایت‌مندی بیماران در مراکز تشخیصی و درمانی، و البته گزارش عملکرد خوب و خلاقانه ی مدیریت پرستاری دانشگاه در پیگیری و انجام امور مربوط به آیین نامه های انطباق در پایش عملیاتی وزارت بهداشت بهترین امتیاز را کسب کرده است.

گزارش اسلامی نیا

   1396/8/27 10:07     
  
تعداد بازدید :  348