برگزاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، چهارمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه، دوشنبه 22 آبان ماه 96 در محل این معاونت تشکیل شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی از دانشکده‌های پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و علوم تغذیه و رژیم شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
 پس از بحث و بررسی مستندات ارائه شده در پرونده‌ها و تبادل‌نظر،  افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه معرفی شدند:
دکتر حامد پور آرام (علوم تغذیه و رژیم شناسی)
 دکتر زیبا تقی زاده (پرستاری و مامایی)
دکتر محمد هاشم حسینی ، دکتر سمانه رازقی، دکتر سپیده عرب ( دندانپزشکی)
قابل ذکر است، بررسی و تأیید پرونده های دیگر به جلسه ی بعدی موکول شد.
همچنین در باره درخواست برگزاری کارگاه های فرهنگی از سوی مراکز تابعه ی دانشگاه، همچون بیمارستانها و دانشکده های تحت پوشش، بحث و تبادل نظر و مجوز برگزاری این کارگاه ها صادر شد.
 


   1396/8/23 13:18     
  
تعداد بازدید :  270