کارگاه تئوری‌های فرهنگ‌سازمانی ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه تئوری‌های فرهنگ‌سازمانی، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور دکتر سید حسام سیدین، عصر روز چهارشنبه 5 مهرماه 1396 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
   
دکتر سیدین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ابتدای این کارگاه، با تأکید بر اهمیت استفاده صحیح از تئوری‌های فرهنگ سازمانی، گستره‌ی این موضوع را وسیع دانست و به همین دلیل ارائه‌ی این مبحث را به دو کارگاه تقسیم کرد، و به عنوان اولین کارگاه بررسی اولیه‌یتئوری‌های فرهنگ سازمانی به صورت عام را آغاز کرد تا در کارگاه دوم به ادامه‌ی این موضوع با تیتر مشخصه های فرهنگ سازمانی اسلامی بپردازد.
مدیر گروه سلامت و بلایای دانشگاه علوم پزشکی ایران، به بررسی مفهوم فرهنگ در تعابیر مختلف پرداخت و گفت: فرهنگ در شاهنامه فردوسی مترادف دانش و هنر آمده است. از منظر ادوارد تیلور فرهنگ کلیتی درهم بافته از دانش، هنر، دین، آداب و رسوم و هرگونه عادتی است که هر فرد می‌تواند از آن به‌عنوان جزئی از جامعه بهره‌مند گردد. امام خمینی (ره) فرهنگ را کارخانه آدم سازی نام نهاده و ازنظر مقام معظم رهبری، فرهنگ عبارت است از ذهنیات، اندیشه‌ها، ایمان، باورها، سنت‌ها و ذخیره‌های فکری
این استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سپس به تعاریف گوناگون از فرهنگ‌سازمانی پرداخت و بیان داشت که واژه فرهنگ‌سازمانی از سال 1979 وارد علوم مدیریت‌شده است.
جلسه کارگاه با طرح سؤالات و نظرات شرکت‌کنندگان به پایان برده شد. کارگاه‌های ارتقای فرهنگی هیئت‌علمی هر چهارشنبه با توجه به نیازسنجی و نظرسنجی‌های انجام‌شده و ارزیابی نسبت به فضای عمومی جامعه و همچنین مقتضیات زمان در محل شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار می‌شود.

گزارش از ایرجی

   1396/7/11 11:30     
  
تعداد بازدید :  352