برگزاری سومین جلسه ی مجمع حافظان و قاریان،در محل شورای معاونت فرهنگی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه مجمع حافظان و قاریان قرآن در تاریخ 15/06/96 با حضور حداکثر اعضاء در معاونت فرهنگی دانشگاه، با تمرکز بر موضوع ایجاد دبیرخانه مسابقات قرآنی و همچنین ارائه گزارش فعالیتهای قرآنی انجام شده در ماه مبارک رمضان، تشکیل شد.
در ابتدا، دکتر پرویز، معاون فرهنگی دانشگاه، ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء محترم و تبریک اعیاد قربان و غدیرخم، با اشاره به موضوع مسابقات قرآنی مواردی را برای بهبود و اثر بخشی بیشتر این مسابقات ارائه کرد.
در این نشست که دکتر عیسی زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دکتر حلب چی معاون دانشجویی نیز حضور داشتند، مصوب شد تا دبیرخانه مسابقات قرآنی با عضویت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، معاونت فرهنگی و معاونت دانشجوئی در محل معاونت فرهنگی تشکیل شود، دیگر مصوبه این نشست ضمن اشاره به آماده کردن فرم فراخوان حافظان و قاریان دانشگاه در اسرع وقت، بر شروع هر چه زودتر فراخوان ثبت نام و همچنین انجام این موضوع برای اساتید و کارمندان به صورت جداگانه تاکید داشت.

   1396/6/25 11:35     
  
تعداد بازدید :  269