اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی در سال 96
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی ، اولین جلسه معاونین دانشجوئی و فرهنگی دانشکده ها در سال جاری  با عنوان برنامه عملیاتی فرهنگی 4 ساله آینده با حضور مدیر امور فرهنگی دانشگاه ، آقای دکتر باقرزاده مورخ 9 مرداد 96 درساعت 10 الی 12 برگزار شد . در ابتدا مدیر امور فرهنگی دانشگاه  به برنامه ریزی بودجه تعیین شده بصورت تخصیصی بنابر فاکتورهای از قبل تعیین شده و فاکتورهای آتی پرداخت سپس به نحوه گزارش دهی که بایستی به موقع و طی بازه زمانی  سه ماه ارائه گردد ،اشاره نمود.
حضار در این جلسه نظرات خود را پیرامون برنامه عملیاتی 4 ساله آینده به سمع و نظر مدیر امور فرهنگی دانشگاه رسانده و  دکتر باقرزاده از نظرات مهم و بسیار ارزنده همه حضارین قدردانی و تشکر کردند و گفتند:  طبق 14 راهبرد به عنوان برنامه عملیاتی از پیشنهاد دوستان در جلسه آتی استفاده خواهیم کرد ایشان در پایان هم گزارشی از جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت ارائه نمود.

مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:
1-تمامی اعضاء جلسه در مورد برنامه عملیات فرهنگی 4 ساله دانشگاه ، برنامه های خود و  اولویت های خود را ارائه نمایند. 
2-گزارش ها بصورت آنالیز شده و  تحلیلی و آماری در مورد راهبردها در مورد هر دانشکده  ارائه شود .
3-آقای دکتر علیزاده پیش نویس اولویت های پژوهشی فرهنگی دانشگاه را برای جلسه آینده آماده نماید .
4- خانم دکتر مهری ، خانم دکتررحیمی کیان و اقای دکتر علیزاده جلسه ای در مورد نوشتن آئین نامه و شیوه نامه جشنواره فرهنگی اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه برگزار نموده و در جلسه آینده ارائه نمایند .
5-تمامی دانشکده ها بایستی دو مورد از کارهایی که از شاخص ترین و برجسته ترین کارهای دانشکده می باشد را با مستندات بصورت توضیح کامل در جلسه بعد ارائه نمایند .
6- برای جلسات بعدی دستور جلسه اعلام گردد.

   1396/5/17 12:33     
  
تعداد بازدید :  336