اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری با حضور ریاست محترم برگزار شد
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید 

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، شنبه 20 خرداد 1396 اولین جلسه شورای فرهنگی با حضور رئیس محترم دانشگاه، در محل ستاد مرکزی و سالن شورای ریاست، برگزار شد. در این جلسه که با حضور کامل اعضا و نمایندگان تشکیل شد، در ابتدا آقای دکتر پرویز معاون محترم دانشگاه گزارشی از درخشش حضور کارمندان و اساتید هیئت علمی در جشنواره فرهنگی سالانه وزارت بهداشت ارائه کرد.
سپس دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه، جزئیات فعالیت ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال و مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی(ره) را تشریح کرد و در ادامه،
پیگیری موضوع دبیرخانه مسابقات قرآنی در مجمع قرآنیان با حضور دکتر عیسی زاده، رئیس محترم نهاد رهبری در دانشگاه و دکتر حلب چی، معاون محترم دانشجویی و قرار گرفتن تصمیمات آن مجمع جزو مصوبات شورای فرهنگی،
تشکیل ستاد اردوهای جهادی به ریاست و دبیری معاونت فرهنگی و برآورد هزینه ی سالیانه اردوهای جهادی و راهیان نور در اسرع وقت، جهت ارائه به ریاست محترم دانشگاه،
عضویت نماینده ی تام الاختیار معاونت درمان و نماینده ی تام الاختیار نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه در ستاد اردوهای جهادی  و ابلاغ معاونت فرهنگی در اسرع وقت به تمام نشریاتی که توسط دانشجویان، تشکل‌ها و اعضاء هیئت علمی در محدوده دانشگاه منتشر و توزیع می‌شوند.
از موضوعاتی بودند که پس از بحث و تبادل نظر تصویب شدند.

گزارش: اسلامی نیا
عکس: حسین میری
 
 

   1396/4/4 08:45     
  
تعداد بازدید :  250