کارگاه، چگونه از طنز لذت ببریم، برگزار شد
کارگاه، چگونه از طنز لذت ببریم، برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه، چگونه از طنز لذت ببریم (ویژه اعضای هیئت‌علمی)، توسط دکتر اسماعیل امینی شاعر و طنزپرداز معاصر عصر روز چهارشنبه 17 اسفندماه 1395 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه با حضور 30 نفرازاعضای هیئت‌علمی برگزار شد.
    در این جلسه، دکتر اسماعیل امینی، سخنان خود را بابیان اینکه بخش عمده‌ای ازآنچه غالباً طنز است در دسترس ماست ولی درباره آن تعلیم داده نمی‌شود آغاز کرد و افزود ایرج پزشک زاد که فیلم دایی جان ناپلئون را تهیه‌کرده در کار پژوهشی خود می‌گوید در کشورهای دیگر از روی ترجمه متوجه ظرافت طنز سعدی می‌شوند ولی در داخل کشور پژوهشگران خود ما متوجه این ظرافت نمی‌شوند. در ادامه مثالی از توصیف تعلیم و تربیت کودکان درگذشته بیان کرد و افزود به طنزپردازها ظرفا می‌گفتند. سپس به آثار طنز آقای افراشته از طنزپردازهای معاصر اشاره کرد که اشعار طنز زیادی از زبان اشخاص مختلف داشته و بافرهنگ و فهم خود آن اشخاص طنز می‌گفته است... مثلاً شعری از زبان اشخاصی می‌گوید که با حضور زنان در اجتماع مخالف‌اند.
دکتر امینی سپس به بیان جنس طنز پرداخت و افزود جنس طنزها با جنس کمدی و شوخی فرق می‌کند ولی جنس طنز نشانگر تضادها، تناقض‌ها و ناهنجاری‌هاست ولی این را به زبان شیرینی بیان می‌کند. شوخی ابزار طنزنویس است. وی در پایان نمونه‌های از اشعار طنز رحیم رسولی در کتاب من می‌پرم پس هستم و کتاب یک لب و هزار خنده توسط بیژن اسدی پور و عمران صلاحی را معرفی کرد و جلسه کارگاه با پرسش‌های حاضران به پایان رسید.

گزارش: ایرجی
عکس: میری


   1395/12/21 14:05     
  
تعداد بازدید :  362