برگزاری کارگاه مکارم اخلاق در پژوهش (ویژه هیئت‌علمی) بررسی مفاهیم مرتبط با مکارم اخلاق
 برگزاری کارگاه مکارم اخلاق در پژوهش 

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، کارگاه مکارم اخلاق در پژوهش توسط آقای دکتر فرزاد محمدی (عضو هیئت‌علمی بیمارستان فارابی) عصر روز چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395 در سالن شماره دو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور  50نفرازاعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد.
    در این جلسه آقای دکتر محمدی در بار موضوعات مختلفی نظیرچالش همکاریهای چند مرکزی، معرفی راهنمایی در ارتباط با هم نویسندگی، به رسمیت شناساندن مفهوم صبربرای رسیدن به مکارم اخلاق، و تمرین اخلاقی برای انتشار یک مقاله به دو زبان مشخص،تحلیل ذی نفعان، بیان اصطلاح PREFECT PRACTICE که شبیه مفهوم مکارم اخلاق است، مفهوم  ASSENT یا رضایت،جبران هزینه هایی که فرد نباید بپردازد،پژوهشهای حیوانی که مثالهایی از مکارم اخلاق هستند،توقف مداخله درمانی ، ملاحظات اخلاقی و محیط زیستی، الگوسازی در پژوهش، بحث خود استنادی و به رسمیت شناختن مقوله سازمانی مانند اسپانسر توضیحاتی ارائه کرد. در پایان نیز به پرسشهای حاضران پاسخ داده شد.

گزارش: ایرجی
عکس:میری

    

   1395/11/25 09:08     
  
تعداد بازدید :  391