کارگاه " تفاوت تغییر رفتار در رسانه های سنتی و نوین با محوریت تغییر جنگ ها"

    کارگاه " تفاوت تغییر رفتار در رسانه های سنتی و نوین با محوریت تغییر جنگ ها"

    به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، کارگاه " تفاوت تغییر رفتار در رسانه های سنتی و نوین با محوریت تغییر جنگ ها " توسط آقای دکتر علیرضا داودی استاد حوزه ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه عصر روز چهارشنبه 22دی ماه 1395 در سالن زکریای رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور 49 نفرازاعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد.
    در این جلسه که پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، دکتر داودی ، به تشریح فرآیند تاثیر رسانه ها بر روی افکار و عمق این تاثیر پرداخت. وی با ارائه نمونه های عینی از شبکه های ماهواره ای و نحوه عملکرد وهماهنگی این شبکه ها با یکدیگر مسئله خبر سازی، ایجاد آمار کذب و تولید پوشش برای اخبار غیر صحیح را مورد بررسی قرار داد.
استاد داودی در ادامه با طرح یک سوال چالش برانگیز، پردازش این سوال و ایجاد فضای مناسب برای همکاری شرکت کنندگان، بستری را برای نشان دادن عملیاتی، نحوه کارکرد رسانه ها و تاثیرگذاری منفی آنها بر روی ذهن فراهم کرد.
در این کارگاه با ارائه مصادیق قابل توجه و در دسترس از رسانه های ماهواره ای و افراد همکار با این رسانه ها چه عناصر بیگانه و یا افراد جذب شده ی داخلی مفاهیمی همچون جنگ رسانه ای و رسانه های جنگی، تفاوت هاي عمل فرهنگي و عمل نظامي، مولفه هاي راهبردي جنگ  در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت و مولفه هاي مهم که رسانه های بیگانه همانند بی بی سی در جریان خبر سازی خود  استفاده می کنند همچون سلب‌ اراده‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كاربر، تحميل‌ اراده‌ غيرپيش‌بيني‌ شده‌ به‌ كاربر، برنامه ریزی سنگر به سنگر، تقويم‌سازي‌ و تقويم‌سازان‌ برنامه‌اي، اسطوره‌ سازي و اسطوره‌سازان‌‌، قوميت سازي و قوميت سازان و شبکه هوشمند اجتماعي با قابليت هاي فرهنگی ، سياسي و  امنيتي تحلیل شد.
حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه مدتها بعد از اتمام کارگاه و پیگیری تحلیل موضوعی رسانه ها و همچنین پرسش و پاسخ پیرامون استفاده از نرم افزار تلگرام و مسائل آن از نکات جالب توجه این کارگاه بود

گزارش: ایرجی
عکس:حسین میری


   1395/10/26 11:56     
  
تعداد بازدید :  476