برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) ویژه کارکنان
برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) ویژه کارکنان
برگزاری کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) ویژه کارکنان

کارگاه مباحثی پیرامون قیام امام حسین (ع) وِیژه کارکنان در ساعت 10 الی 12 روز چهارشنبه 28 مهرماه 1395 با حضور 51 نفر از کارکنان واحدهای ذیربط در محل تالار G6 و با سخنرانی آقای دکتر رجبی دوانی استاد تاریخ دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه بیاناتی در خصوص سوابق و درجات اصحاب امام حسین علیه السلام و ماموریت پیامبران الهی از جمله حضرت یونس ، بنی اسرائیل ارائه داده و افزودند نزول 124 هزار  پیامبر مقدمه ای بوده برای نزول حضرت محمد (ص) بوده است و دین هرکدام موقتی بوده و با ظهور پیامبر بعدی منسوخ شده و آنها که به پیامبر جدید ایمان نیاورده اند جزو کفار بوده اند..وی همچنین در باره ماجرای بیعت و سقیفه بنی ساعده  توضیحاتی دادند. در پایان به پرسشهای شرکت کننده گان پاسخ داده شد.
   1395/8/1 14:24     
  
تعداد بازدید :  153