اسامی برندگان مسابقۀ " حقوق شهروندی وآداب خدمات دولتی"
اسامی برندگان مسابقۀ " حقوق شهروندی وآداب خدمات دولتی"
اسامی برندگان مسابقۀ " حقوق شهروندی وآداب خدمات دولتی"
 
معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشکر از حضور فراگیر شرکت کنندگان، اسامی برگزیدگان مسابقۀ کتابخوانی با عنوان "حقوق شهروندی و آداب خدمات اداری" که بالاترین امتیاز (25 امتیاز) را  کسب کرده اند به  شرح ذیل اعلام می کند:
 1. فاطمه قلی زاده
 2. محبوبه ع عنبری
 3. مریم ع عنبری
 4. پگاه شیران نوحی
 5. اعظم کامیابی
 6. فریده قاسمی
 7. داود صدساله زاده
 8. زهرا کاظمی اسفه
 9. معصومه فرهنگ لردجانی
 10. مریم وطن خواه
 11. صدیقه رنجبر
 12.  سمیه رنجبر
 13.  اشرف رنجبر
 14.  امیر اصغریان
 15.  اقدس لک
 16.  فاطمه امیری نیا
 17. علی محمد فرامرزی
 18. سیده فاطمه سیدالسادات
 19. میرحامد حسینی
 20. سارا مهرآبادی
 21. مرضیه نجفی برنجه
 22. سیده زهره حسینی
 23. آزیتا کریمی
 24. زینب معین فر
 25. مهدیس چنگیزی
 26. نرگس خاتون نیکخوی مکمل
 27. مهناز آریایی نیک
 28. پروین یزدان پناه
 29. نفیسه میری مزرع شاهی
 30. فاطمه ارسطویی
 31. سیده طاهره قریشی
 32. سیدحمید میرترابی
 33. زلیخا محمدپور
 34. محمدحسین رضایی حسن آبادی
 35. مریم مشایخی
 36. حسینعلی ماهگلی
 37. سهیلا ربانی
 38. زهرا شکری
 39. ساناز ربانی
 40. فاطمه رضایی
 41. آذر شکری
 42. سالیا آرامی
 43. امیر طیوری
 44. علی فصیحی
 45. محمد تویرسیاری
 46. فاطمه زهرا عرب اسدی
 47. علیرضا طاهرخانی
 48. منصوره زرینی
 49. فاطمه فرامرزی
 50. محمود نصراله زاده
 51. امیررضا نصراله زاده سورکی
 52. معصومه عسگری کچوسنگی
 53. مریم محمدزاده جمالیان
 54. فاطمه طاهری پور
 55. سمیرا فرجی
 56. فرشته درخش
 57. شیوا عباسی اشلقی
 58. قائم خدابخش
 59. مهدی خدابخش
 60. طوبی عسگری
 61. عالیه علی اسکندربیگی
 62. ناهید غفارزاده دولت آبادی
 63. خندان شاهنده
 64. فاطمه خیراللهی
 65. مهرانگیز لطفی
 66. مریم عبدلی بیدهندی
 67. معصومه عزیزی
 68. عبدالرضا بنی تمیمی
 69. عذرا کیومرثی
 70. شیما علی آبادی
 71. بهاره جفائی
 72. مرضیه عزیزیان
که پس از قرعه کشی آنها، 30  نفر به عنوان برندگان ویژه مسابقه اعلام می گردد:
 1. فاطمه قلی زاده
 2. بهاره جفائی
 3. مریم محمدزاده جمالیان
 4. ساناز ربانی
 5. اقدس لک
 6. مرضیه نجفی برنجه
 7. نفیسه میری مزرعه شاهی
 8. سهیلا ربانی
 9. مهدی خدابخش
 10. فاطمه فرامرزی
 11. معصومه عزیزی
 12. مهدیس چنگیزی
 13. مریم ع عنبری
 14. آزیتا کریمی
 15. داود صدساله زاده
 16. خندان شاهنده
 17. محمد تویرسیاری
 18. مریم مشایخی
 19. اعظم کامیابی
 20. علی محمد فرامرزی
 21. میرحامد حسینی
 22. آذر شکری
 23. شیوا عباسی اشلقی
 24. معصومه فرهنگ لرد جانی
 25. سیده طاهر قریشی
 26. مهرانگیز لطفی
 27. عالیه علی اسکندربیگی
 28. صدیقه رنجبر
 29. مهناز آریایی نیک
 30. امیر طیوری
 
کلیه برندگان مسابقه اعم از برندگان عادی و برندگان ویژه می توانند جهت دریافت جوایز خود، از تاریخ شنبه 1/8/95 لغایت چهارشنبه 5/8/95 از ساعت 8:30  لغایت 12 به معاونت فرهنگی واقع در بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 49 (ساختمان شفا)، طبقه سوم، آقای موسی زاده مراجعه نمایند. (مهلت دریافت جوایز قابل تمدید نمی باشد.)
توجه : داشتن اصل کارت پرسنلی برای پرسنل/ کارت ملی برای دانشجویان الزامی است.
 

   1395/7/26 10:57     
  
تعداد بازدید :  420

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: