کارگاه تاملاتی در حوزه اخلاق پزشکی
برگزاری کارگاه تاملاتی در حوزه اخلاق پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی ویژه هیات علمی
برگزاری کارگاه تاملاتی در حوزه اخلاق پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی ویژه هیات علمی

  آقای دکتر محمدی سخنان خود را با نمایش فیلم کوتاهی از دکتر کیت مور و تفسیر وی از آیاتی از قران در خصوص جنین شناسی آغاز نمود. وی هدف این کارگاه را آشنایی با چالش های ایجاد شده از استفاده سلولهای بنیادی عنوان کرد. سپس موضوعاتی از قبیل   نقش دانشمند در ارتباط با چالش ها،ارائه چارچوب بین رشته ای در میان طبیبان و فقیهان، سئوالات استفاده از لقاح مصنوعی و باروری تک نفره، گونه شناسی سلولهای بنیادی، منشا و تامین سلولهای بنیادی ، ملاحظات و معیارها،مسائل غامض، دستکاری رویان، گیاهک،جنین ارزشهای لیبرال و حکم ثانویه  مورد بحث قرار گرفت. در پایان به سئوالات شرکت کننده گان در این کارگاه پاسخ  داده شد.

گزارش از ایرجی
عکس:سید حسین میری

   1395/7/17 10:35     
  
تعداد بازدید :  248