جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و ستاد امربه معروف
سومین جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و ستاد امربه معروف دانشگاه در سال 95 برگزار گردید
برگزاری سومین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

 سومین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با حضور اعضای این ستاد روز دوشنبه 12 مهرماه تشکیل شد. در این جلسه پیش نویس تفاهم نامه دانشگاه و ستاد اقامه نماز مورد بررسی قرار گرفته، بازنگری و اصلاح شد. ضمنا تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان معاونت فرهنگی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری، دفتر بازرسی، بسیج جامعه پزشکی  و جهاد دانشگاهی برای برنامه ریزی تجلیل از فعالان و خادمان نماز مورد تصویب قرار گرفت.

 
گزارش از ایرجی
عکس: سید حسین میری

   1395/7/13 10:09     
  
تعداد بازدید :  229