دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید
دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید
دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش توسط معاونت فرهنگی برگزار گردید

دومین کارگاه تخلف و تقلب در پژوهش ویژه اعضائ هیات علمی در عصر روز چهارشنبه 7 مهرماه در ومحل سالن G6ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط آقای دکتر مصدق راد برگزار گردید.
در این جلسه آقای دکتر مصدق راد به عوامل تخلف و تقلب در پژوهش که عمدتا بر اثر ضیق وقت و اصرار عوامل بیرونی بر ارائه مقاله صورت می گیرد پرداختند.
وی با اشاره به اینکه ضرر و زیان تقلب و تخلف در پژوهش نهایتا به بیمار می رسد افزود این اقدام از گذشته و در کشورهای غربی صورت می گرفته و افراد زیادی در این ارتباط از کار برکنار شده اند، بیشتر تخلفاتی که در حیطه ارائه مقاله صورت می گیرد در مجلات با ایمپکت فکتور پایین منتشر می شوند. این مجلات خواهان درج مقالات بیشتر و صرفا بخاطر جلب مشتری بوده و نظارت کافی بر روی مقالات انجام نمی دهند. در پایان جلسه ، در مورد پایش علائم تخلف در پژوهش نیز توضیحاتی داده شد.


گزارش ایرجی
عکس: سید حسین میری

   1395/7/10 15:13     
  
تعداد بازدید :  235