کارگاه مولفه های مدرنیسم ویژه اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید
کارگاه مولفه های مدرنیسم ویژه اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید
برگزاری کارگاه مولفه های مدرنیسم ویژه اعضای محترم هیات علمی

 
    کارگاه مولفه های مدرنیسم ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در راستای توانمند سازی فرهنگی روز چهارشنبه مورخ10 شهریور 1395 با سخنرانی  اقای دکتر عطا الله بیگدلی استاد محترم دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام ، دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی،از ساعت 14 الی 16 عصر در محل آمفی تئاتر دانشکده بهداشت تشکیل گردید.
   در این کارگاه اقای دکتر بیگدلی  به بیان مطالبی در ارتباط با ورود مدرنیسم از150 سال اخیر به کشور سخنانی ایراد کردند. اینکه حیات قبل از 150 سال گذشته وجوه تمدن صورت دیگری داشته است. یعنی از زمان ناصرالدین شاه وارد آموزه های مدرن شدیم.بخشی از زندگی مدرن را پذیرفته و بخشی از زندگی قدیم را هم حفظ کرده ایم. فهم ما از جهان امروز باعث شده تمدنی بسازیم که وضعیت ویژه ای دارد و متضمن سه جهان سنتی ، مدرن و ایرانی شده که در 150 سال گذشته بین دو زندگی ساده و مدرن نزاع وجود داشته است. وی افزود غالب کتب تمدن غرب از یونان گرفته شده است. نظیر سیاست، حقوق ، فلسفه، اقتصاد و حتی  علوم پزشکی که تاریخ آن به یونان 600 سال قبل میلاد باز می گردد ، زمانیکه بقراط و جالینوس می زیسته اند. با ظهور عصر روشنگری در غرب ، زندگی بر اساس کتاب مقدس مسیحیت دگرگون شد و نیاز به محوریت جدید برای جهان احساس شد. فلاسفه غرب از دکارت تا کانت در این 150 سال اخیر زندگی کرده اند. در عصر روشنگری در دنیای غرب ، بنیاد دینی به چالش کشیده شد و پدیده سوژه در مرکز تمدن سازی بعنوان کسی که تهور و شجاعت دارد متصور گردید. در دوران اخیر ایسم های جدید بر اساس تفکر نظریه پردازان جهان مدرن پدید آمد.
 ایشان در ادامه به سیاست، در جهان قدیم اشاره کرد وافزود که مسئول منبع مشروعیت و شخص حاکم بود. در نظریات جدید مانند ژان ژاک روسو، ایده زندگی بر اساس آزادی مطلق انسانها به مثابه سوژه پدیدار گشت و گفتند فرد حق دارد هر گونه که دوست دارد زندگی کند. همچنین حق رای زنان از سال 1920 در کشورهای اروپایی مشروعیت پیدا نمود.
      
در پایان جلسه، آقای دکتر بیگدلی  به سئوالات حاضران در خصوص بحث مدرنیسم، پاسخ گفتند.

گزارش:ایرجی
عکس:حسین میری

   1395/6/13 09:43     
  
تعداد بازدید :  229