برگزاری کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی (1)
برگزاری کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی (1)
برگزاری کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی  (1)
     

کارگاه نقش جامعه پزشکان در تحولات فرهنگی ویژه هیات علمی (1) توسط آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر روز چهارشنبه  27 مردادماه 1395 با شرکت حدود80 نفر از اعضاء محترم هیات علمی در سالن  G6ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این جلسه دوساعته،  پس از پخش آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر حسن بنیانیان به معرفی خود و سوابق کاری پرداخت و گفت: نخبگان جامعه ما هم بر فرهنگ تاثیر می گذارند و هم از فرهنگ تاثیر می پذیرند. اینکه چرا نخبگان نیازمندند به کمک فرهنگ بشتابند را دراین جلسه  مطرح می سازیم. وی تاکید نمود در راه تلاش برای پیشرفت فرهنگی در همراهی با پیشرفت های اقتصادی و فنی، معضل جدی وجود دارد.

      دکتر بنیانیان به طبقه بندی آقای بولدینگ از سیستم های تشکیل دهنده نظام خلقت به نه گروه از سیستم های  ساده و پیچیده از جمله سازه ها ، مکانیزم های کنترل، حیوان، انسان و جامعه اشاره نموده و گفت، کشورما در عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی دچارعقب افتاده گی و بحران جدی است و بدین خاطر رهبر معظم انقلاب، اقتصاد وسیاست را ذیل و حاشیه بر فرهنگ می دانند. در حوزه فرهنگی، توجه به اقتضائات محیطی خیلی مفید است و بدون اصلاح محیط،  کار فرهنگی میسر نیست.  ایشان، تعاریف ادوارد شایر و کلودلوی استراس از فرهنگ و نگاه آمریکائیها از شعائر دینی ایرانیان را توضیح دادند و افزودند از نظر آنها عمق فرهنگ هنوز ناشناخته است.برای اینکه فرهنگ را معرفی کنیم از الگوی خانواده استفاده می کنیم، چون فرهنگ در خانواده بر ما اشراف دارد.نقش جو خانواده در ابعاد مختلف ارتباطات خانوادگی بعنوان الگوی فرهنگ در جامعه قرار می گیرد وفرهنگ مختص شعائر اسلامی و جشنواره ها نیست، اینها ابزارند. فرهنگ نظامی است از اعتقادات، ارزشها، الگوهای رفتاری پایدار و نمادها که باهم در تعاملند و مستقلا قابل مطالعه اند.موضوع بحث مدیریت فرهنگی، تغییرات فرهنگی است که همه ما در آن مداخله داریم واگر بخواهیم فرهنگمان باقی بماند باید ببینیم فرهنگ چگونه تغییر می کند و کجا می توان این تغییرات را مدیریت کرد.
  آقای دکتر بنیانیان در ادامه،  مباحث ذیل را نیز عنوان نمودند: تعریف مصوب شورای انقلاب فرهنگی، نظام وار بودن عناصر فرهنگ، لایه های چهار گانه کلیدی فرهنگ و عوامل شکل دهنده فرهنگ جوامع، اعمال مدیریت از رهگذر تاثیر در اعتقادات و ارزشهای ذهنی، کارفرهنگی از نظر مقام معظم رهبری دایر براینکه کار فرهنگی یعنی وجود روح و حرکت فرهنگی در فعالیتهای گوناگون، رابطه دین با فرهنگ و حکومت، بیطرف نبودن افراد در تغییرات فرهنگی جامعه و شناخت مفهوم هم افزائی در سیستم ها. در پایان سئوالاتی از سوی شرکت کننده گان مطرح گردیده و بدان پاسخ دادند.


گزارش از : ایرجی
عکس : میری

   1395/5/30 14:32     
  
تعداد بازدید :  253