برگزاری کارگاه مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی
برگزاری کارگاه مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی
 کارگاه مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی برگزار گردید
 
  کارگاه فرهنگی مباحث کاربردی مهندسی فرهنگی سازمان ویژه مسئولان و رابطین فرهنگی (1) توسط آقای دکتر حسن بنیانیان مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز چهارشنبه  27 مردادماه 1395 با شرکت 35 نفر از مسئولان و رابطین فرهنگی واحدهای تابعه در سالن  G6ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
         در این جلسه دوساعته  که پس از پخش آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد ، خانم باقری از معاونت فرهنگی دانشگاه به حاضرین خیر مقدم گفته وبه معرفی  استاد بنیانیان و مباحث کارگاه که طی چهار جلسه  تحت عنوان مهندسی فرهنگی سازمان و با امتیاز ضمن خدمت برگزار می شود، پرداختند.سپس آقای دکتر بنیانیان به اهمیت مباحث این کارگاه اشاره نموده و انتشار پاورپوینت این کارگاه را ضروری دانسته و نظرات شرکت کننده گان در این سلسه مباحث را جویا شدند.
 ایشان به عدم موفقیت در پیشرفت عدالت، اخلاق و معنویت همراه پیشرفت های مادی اشاره نموده و اذعان داشت همه افرادی که در حوزه فرهنگ خدمت می کنند باید پاسخ مناسبی برای این عدم موفقیت بیابند. وی همچنین گفت در این بحث می خواهیم راهکارهای عملی را برای این مساله  توضیح دهیم. وی ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که اقتصاد وسیاست را ذیل و حاشیه بر فرهنگ عنوان نموده اند، بیان داشت که در حوزه فرهنگی، توجه به اقتضائات محیطی خیلی مفید است و بدون اصلاح محیط،  کار فرهنگی میسر نیست.
  آقای دکتر بنیانیان در ادامه،  مباحث ذیل را نیز عنوان نمودند: تعاریف مختلفی که از فرهنگ ارائه شده، تعریف مصوب شورای انقلاب فرهنگی ، لایه های فرهنگ و عوامل شکل دهنده فرهنگ جوامع، اعمال مدیریت از رهگذر تاثیر در اعتقادات و ارزشهای ذهنی، کارفرهنگی از نظر مقام معظم رهبری دایر براینکه کار فرهنگی یعنی وجود روح و حرکت فرهنگی در فعالیتهای گوناگون، رابطه دین با فرهنگ و حکومت، بیطرف نبودن افراد در تغییرات فرهنگی جامعه و شناخت مفهوم هم افزائی در سیستم ها. در پایان سئوالاتی از سوی شرکت کننده گان مطرح گردیده و بدان پاسخ دادند.


گزارش از : ایرجی
عکس:میری

   1395/5/30 10:10     
  
تعداد بازدید :  184