اولین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 با حضور ریاست محترم دانشگاه
اولین جلسه شورای فرهنگی در سال 95 با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید
اولین جلسه شورای فرهنگی در سال جدید با حضور ریاست محترم دانشگاه و با حضور آقایان حجت الاسلام عیسی زاده ،حجت الاسلام متوسل، دکتر پرویز  ،دکتر محقق ، دکترناطق پور، دکتر باقرزاده، دکتر نوروزی، هادی کیانی، اشتیاقی و ایرجی در تاریخ شنبه 22 خردادماه 95 در سالن شورای دفتر ریاست برگزار گردید. در این جلسه نظرات و گزارش اجمالی از وضعیت فرهنگی دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و برنامه عملیاتی چهار ساله دانشگاه در مورد توجه به هویت ملی و حمیت د انشگاهی  مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
  در این جلسه پیشنهاداتی راجع به اجرای ضوابط پوشش حرفه ای و حمایت مالی از نشریات و کانون های فرهنگی ارائه گردید.  همچنین بندهایی به برنامه عملیاتی چهار ساله فرهنگی دانشگاه از جمله  بزرگداشت شهدا افزوده شد و مقرر شد کمیته ای در جهت تعیین آپشن های مختلف در برخورد با موارد نقض مقررات پوشش حرفه ای تشکیل گردد. در پایان مسئول بسیج دانشجوئی گزارشی از وضعیت فرهنگی موجود ارائه دادند.

گزارش:ابرجی
عکس: سید حسین میری

   1395/3/24 14:16     
  
تعداد بازدید :  385