رویداد تاریخی 15 خرداد
رویداد تاریخی 15 خرداد
     شدت قیام 15 خرداد از فعالیت های رزیم شاه در محو ارزشهای دینی و ضربه برپیکره روحانیت از  نیمه دوم سال 41 نشات گرفته بود، چرا که در 14 مهر ماه سال 1341 شمسی قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در کابینه اسدالله علم نخست وزیر شاه به تصویب رسید. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، ضمن حق رای و قانون خدمت اجباری زنان ، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد . پس از اعلام مفاد این قانون ضد اسلامی در 16 مهرماه ، علمای قم از جمله آیت الله حائری ، امام خمینی ره و آیت الله گلپایگانی در محکومیت این امر تشکیل جلسه می دهند و طی نامه هایی شاه و علم را نصیحت می کنند که به حرف آمریکا و اسرائیل گوش نکند .در 7 آذرماه همانسال اسدالله علم در پی اعتراضات روحانیون این قانون را لغو می نماید. سپس در 19 دی ماه همانسال شاه فرمان شش گانه انقلاب سفید خود را صادر کرد.امام خمینی ره در روز عاشورا 13 خرداد 1342در قم سخنرانی وبار دیگر شاه را نصیحت می کنند تا به حرف آمریکا و اسرائیل نرود و سرنوشت پدرش را انتخاب نکند. ماموران رژیم شاه ایشان را بخاطر همین سخنرانی در 3 بامداد روز 15 خرداد در منزلش در قم بازداشت می کنند و روز بعد به زندان قصردر تهران فرستاده می شوند. که خبر بازداشت ایشان منجر به تظاهرات و کشتار تظاهرکننده گان در شهرهای بزرگ از جمله تهران، شیراز، قم ومشهد می شود.تظاهرکننده گان شعارهای مرگ بر دیکتاتور و یا مرگ یا خمینی ره سر میدهند و دانشجویان نیز ضمن تظاهرات خواهان آزادی ایشان می گردند. لیکن بدستور شاه و اسدالله علم در روز 15 خرداد برروی تظاهر کننده گان آتش می گشایند و حدود ده هزار نفر در این روز به شهادت می رسند. مرحوم استاد مطهری و حجت الاسلام باهنر روز بعد دستگیر می شوند. فشار علمای تهران و قم درآزادی و تایید مرجعیت  ایشان و بر شمول قانون مراجع  و اعتراضات فزاینده مردم باعث آزادی امام خمینی ره از زندان شده وایشان در 18 فروردین سال 1343 به خانه شان در قم برمی گردند. البته رژیم در مهرماه همانسال برای جدایی ایشان از مردم مجبور می شود وی را ازایران به عراق تبعید نماید.
  15 خرداد 42 از این بابت حادثه ای فراموش ناشدنی است که نشان دهنده رهبری کاریزماتیک امام خمینی ره و تایید همه جانبه مردم از موضع گیری های ایشان در اقدامات ضد اسلامی شاه به تبعیت از اربابانش می باشد. فاصله سال 1342 تا 1357 دوران اختناق مخوف رژیم شاه است که فکر می کند می تواند انقلاب ریشه دار مسلمانان به رهبری امام خمینی ره را به خاموشی بکشاند.

   1395/3/12 15:37     
  
تعداد بازدید :  190

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: