اسامی برندگاه مسابقه مبعث 95
اسامی برندگاه مسابقه مبعث 95
معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشکر از حضور فراگیر شرکت کنندگان، اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) از کتاب "سیری در سیره نبوی" استاد مرتضی مطهری شرح ذیل اعلام می کند:
 • اعظم کامیابی
 • فریده قاسمی
 • کبری فرامرزی
 • امیر اصغریان
 • داود فرامرزی
 • مریم وطن خواه
 • ساناز ربانی
 • آذر شکری
 • زهرا شکری
 • مرضیه فرامرزی
 • زهرا کاظمی اسفه
 • داود صد ساله زاده
 • مینا محجوب
 • شهناز یوسفی
 • مجید غفوری
 • امین غفوری
 • فاطمه نجاری
 • عبدالرضا بنی تمیمی
 • علی حسن تبار
 • صدیقه نادر علیپور
برندگان مسابقه می توانند جهت دریافت جوایز خود، از تاریخ یکشنبه 16 خرداد لغایت یکشنبه  23 خرداد  به معاونت فرهنگی واقع در بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 49 (ساختمان شفا)، طبقه سوم مراجعه نمایند. (مهلت دریافت جوایز قابل تمدید نمی باشد)
توجه: داشتن اصل کارت پرسنلی الزامی است.
   1395/3/11 08:55     
  
تعداد بازدید :  597

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: