دومین جلسه معاونین فرهنگی و دانشجوئی در خرداد ماه برگزار شد
دومین جلسه معاونین فرهنگی و دانشجوئی در خرداد ماه برگزار شد
دراین جلسه که با حضور دکتر باقر زاده معاون محترم فرهنگی ،اقای دکتر توکلی معاون فرهنگی دانشکده پزشکی، خانم دکتر رحیمی کیان معاون فرهنگی دانشکده پزشکی، خانم دکتر برازنده معاون فرهنگی دانشکده پرستاری،خانم دکتر مهری معاون فرهنگی دانشکده توانبخشی، آقای دکتر علیزاده معاون فرهنگی دانشکده پیراپزشکی و خانم باقری واقای ایرجی از معاونت فرهنگی دانشگاه ، برگزار شد راجع به اهم مشکلات بخش فرهنگی از جمله اولویت های پژوهشی ، نوآوری ها ، اجرای بحث انطباق و امر به معروف ،بحث و تبادل نظر شد. در پایان کتابی در حوزه فرهنگی  به حاضرین اهدا شد.

گزارش: ایرجی
عکس: سید حسین میری

   1395/3/10 14:33     
  
تعداد بازدید :  260