اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال جدید برگزار گردید
اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال جدید ، در روز شنبه  مورخ 11 اردیبهشت در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه وآقای دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی، آقای دکتر مهدی نوروزی مدیر امور هنری و فوق برنامه ، آقای سید صومعه دبیر هیات انتظامی ، خانم مهتاب بیات ریزی کارشناس دفتر امور زنان ، آقای محمد رحیم قهستانی مشاور حقوقی، آقای حسین افتخاری از حراست، آقای سیدمهدی میرمحمدی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، آقای غلامرضا حسن پور از روابط عمومی ،  آقای محمدرستمی مسئول خدمات اداری  و کارشناسان معاونت آقای اشتیاقی و ایرجی در محل دفتر معاونت فرهنگی برگزار گردید.در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص شیوه های اجرائی ترویج نماز در واحدهای دانشگاهی از سوی شرکت کننده گان ارائه گردید و همینطور استفاده از سبک های هنری  و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

عکس:سید حسین میری
گزارش: ایرجی
   1395/2/11 15:45     
  
تعداد بازدید :  231