کارگاه عملکرد های نو آورانه در حوزه ی فرهنگی بزگزار شد
کارگاه عملکرد های نو آورانه در حوزه ی فرهنگی بزگزار شد

در این جلسه که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و مولودی حضرت زینب سلام الله علیها آغاز شد آقای دکتر ترابی دبیر ستاد نوآوری دانشگاه به تبین مفهوم و جایگاه نوآوری در حیطه کارهای فرهنگی پرداختند وبا بیان هفت چالش دانشگاه به شرح زیر:

1-آمادگی برای پذیرش تغییر و ورود به دوران جدیدی از فعالیت های دانشگاهی که در ان فضای مجازی و ارتباطات سریع جای بسیاری از فرایند های معمول را بگیرید
2- رعایت اصول ورفتارحرفه ای و اخلاق پزشکی
3- تامین فضای فیزیکی مناسب
4-تامین منابع علاوه بر منابع عمومی
5- برنامه ریزی با تکیه بر توانمندیهای خود برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، پزوهشی و خدمات بهداشتی درمانی وفناوری های مرتیط با آن که هرروز در حال فزونی وتغییر هستند.
6-تسریع وتسهیل امور جاری و کاهش بار ناشی از آن برای اجرای طرح های توسعه ای و جدید
7-حضور موثر در عرصه های رقابتی

از حاضرین خواستند در حوزه ی فرهنگی مرتبط با چالش های موجود فعالیت کنند.
دبیر ستاد نوآوری دانشگاه در ادامه ضمن بیان مزایای فرم های نیاز به نوآوری و هدف از ارائه آن، در مورد نحوه ی تکمیل این فرم ها توضیحات لازم را ارائه نمودند و هریک از حاضرین نظرات و پرسش های خود را در این خصوص مطرح کردند.
در پایان حاضرین درخواست کارگاهی برای رفع ایرادات فرم های <<نیاز به نو آوری >> داشتند که با استقبال آقای دکتر ترابی مواجه شد و قرار شد فرمها تا 15 اسفند تکمیل و تحویل معاونت فرهنگی گردد.
 در فروردین سال 95نیز برای رفع ایرادات و تکمیل فرم ها کارگاهی برگزار می شود.

گزارش: فصیحی
عکس: حسین میری


   1394/11/26 11:20     
  
تعداد بازدید :  267