کارگاه حقوق فرهنگی باحضور خانم دکتر صفاری نیا برگزار گردید
کارگاه حقوق فرهنگی باحضور خانم دکتر صفاری نیا برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی بیستمین کارگاه  آموزشی – فرهنگی  به مدت 2 ساعت در سالن G6 سازمان مرکزی در روز چهارشنبه 14/11/1394 با عنوان حقوق فرهنگی با حضور سرکار خانم دکتر محیا صفاری نیا عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار گردید.
در این جلسه سرکار خانم دکتر صفاری نیا به تعریف فرهنگ و فرایند تکامل انسان از دیگاه «روسو» پرداختند و اینکه «روسو» اوج تمدن انسانی را رسیدن به فرهنگ می داند. در ادامه به روند شناسایی فرهنگ در کشورمان پرداختند و از فرهنگ به عنوان  سرمایه، خلاقیت و شیوه زندگی صحبت شد. در پایان به موازین بین المللی فرهنگ پرداختند.

   1394/11/17 13:40     
  
تعداد بازدید :  1498