برگزاری کرسی آزاداندیشی توسط دانشکده فناوری نوین پزشکی
برگزاری کرسی آزاداندیشی توسط دانشکده فناوری نوین پزشکی
روابط عمومی دانشکده فناوری نوین پزشکی، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی اقدام به برگزاری نشست هایی با عنوان گفتگو پیرامون حکومت دینی کرده است که در حقیقت پیشوازی خواهد بود جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی.
دکتر خسروانی معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده هدف از برگزاری این نشست ها را رفع شبهات دینی و بهره مندی بیشتر دانشجویان از کیمیای سعادتی که اسم آن اسلام است، دانست. 
دین اسلام کاملترین راه سعادتمندی در تمام عرصه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... می باشد و جای بسی افسوس دارد اگر ما نتوانیم از آن بهره مند شویم.
   1394/11/6 07:40     
  
تعداد بازدید :  170

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: