بازدید مسئولین ستاد اقامه نماز استان تهران و وزارت بهداشت از بیمارستان بهارلو
بازدید مسئولین ستاد اقامه نماز استان تهران و وزارت بهداشت از بیمارستان بهارلو
بازدید مسئولین ستاد اقامه نماز استان تهران و وزارت بهداشت از بیمارستان بهارلو

روز چهارشنبه 24/10/94 ساعت 11 صبح آقای افشار مسئول آموزش ستاد اقامه نماز استان تهران و خانم حائری مسئول ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت بهمراه آقای محمود اشتیاقی کارشناس ستاد اقامه نماز دانشگاه با مراجعه به بیمارستان بهارلو باتفاق آقای معصومی مدیر و دکتر قربانی مسئول فرهنگی بیمارستان از  نمازخانه و فضای عبادی فرهنگی بیمارستان بخصوص تجهیزات نماز در بخش ها به عنوانبهترین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران و  کاندیدای بیمارستان برتر استان تهران در امر احیای نماز بازدید کردند.
آنچه بیش از سایر موارد به چشم می آمد کمدهای  زیبای نماز و محتوای داخلشان ( چادر و مهرهای پایدار و قران و مفاتیح  و ادعیه ) بود همچنین پوسترهای زیبای نشان دهنده جهت قبله که بر سقف ها و در معرض دید تمامی بیماران بود.
مسئولین بیمارستان اذعان داشتند روزانه حدودا پنج هزار نفر از هموطنان که شامل مریض و همراه و ملاقات کننده گان هستندبه بیمارستان مراجعه میکنند که این فرصت بسیار خوبی برای انجام کارهای عبادی و  فرهنگی میباشد و مستلزم یک برنامه ریزی قوی از جانب مسئولین میباشد.    

گزارش: اشتیاقی
عکس: سید حسین میری


   1394/10/30 09:28     
  
تعداد بازدید :  205