دانشکده فناوری های نوین ضیافت همدلی را برگزار کرد
دانشکده فناوری های نوین ضیافت همدلی را برگزار کرد
 

 
به گزارش روابط عمومي دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي، روز يكشنبه 13 دیماه 94 ضيافت همدلي و همزباني با همکاری جمعي از دانشجويان و كاركنان و اساتید دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي با زيارت از مرقد امامزاده صالح و صرف عصرانه برگزار شد.
دكتر خسرواني معاون فرهنگي و دانشجويي دانشكده هدف از برگزاري اين مراسم را همدلي، همزباني و ايجاد نشاط معنوي در ميان خانواده دانشگاه دانست كه اين رفتار فقط در سايه فرهنگ ناب اسلام محمدي (ص) به كمال رسيده و قابل اجراست.
در ادامه ايشان افزود: اضطراب و نگراني هاي ما ناشي از خودپسندي هاي دنيوي است و تنها راه نجات پيروي از دستورات اسلام است
   1394/10/26 08:32     
  
تعداد بازدید :  204

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: