کارگاه تعارض منافع
اولین کارگاه آموزشی فرهنگی دی ماه توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید
در این جلسه جناب آقای دکتر پارسا به بیان مطالب در ارتباط با تعارض و تزاحم و انواع تعارض و کدهای اخلاقی به بیان مطالب پرداختند در ادامه ایشان بیان فرمودند: یکی از پر چالش ترین و بیشترین موارد تعارض، ارتباط بین کادر پزشکی با شرکت‌های سازنده دارو و تجهیزات پزشکی ناشی می‌شود.
دستورالعمل‌ها و کدهای حرفه ای رانام برده و به توضیح هرکدام پرداختند:
الف- ارائه خدمت (درمان)
ب-آموزش
ج- پژوهش پزشکی
و در ادامه نظر مراجع را در ارتباط با هدیه گرفتن و ارجاع بیمار به سایر مراکز درمانی و به مطب های شخصی عنوان کردند.

گزارش: ز. اجاقلو
عکس: سید حسین میری

 

   1394/10/6 11:24     
  
تعداد بازدید :  265