جلسه معاونین فرهنگی در سال 94
جلسه معاونین فرهنگی در سال 94
در این جلسه که با حضور دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی و معاونین محترم دانشجویی و فرهنگی برگزار شد دکتر باقرزاده ضمن خوش آمد گویی در مورد برخی از موضوعات در رابطه با بودجه فرهنگی صحبت کردند.
سپس برخی از معاونت های فرهنگی گزارشی را ارائه دادند و در مورد برخی از مسائل  پیرامون فعالیت های فرهنگی صحبت کردند 

گزارش: باقری
عکس: سید حسین میری


   1394/10/1 08:43     
  
تعداد بازدید :  201