کارگاه بازتاب پیامدهای انقلاب امام حسین علیه السلام
کارگاه بازتاب پیامدهای انقلاب امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید
در این جلسه جناب آقای دکتر رجبی دوانی به بیان مطالب در ارتباط با اینکه چرا خون امام حسین (علیه الاسلام) با توجه به قیامی که انجام دادند در درگاه الهی ارزش بسیار بالایی دارد و چرا تربت امام حسین (علیه السلام) شفا می دهد. و در تربت دیگر ائمه این خاصیت وجود ندارد. دعا در زیر قبه امام حسین (ع) به درگاه الهی پذیرفته می شود در ادامه به سوالات اساتید در زمینه قیام امام حسین (علیه السلام) پاسخ دادند 

گزارش:اجاقلو
عکس: سید حسین میری


   1394/9/29 13:35     
  
تعداد بازدید :  222