برگزاری آخرین کارگاه آموزشی – فرهنگی سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان
برگزاری آخرین کارگاه آموزشی – فرهنگی سبک زندگی برمبنا حیا ویژه کارکنان
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین باقرزاده از پژوهشگران عرصه عفاف و حجاب، یکی از زیباترین خواسته های الهی که با فطرت انسانها هم هماهنگ است رعایت پوشش دانستند که با توجه به طبیعت ظریف و لطیف زنان از آنان رعایت بیشتری خواسته شده است.
در ادامه ایشان افزودند مرد باید مدیریت نگاه داشته باشد آمارها نشان داده است بسیاری از مشکلاتی که در که در زمینه زناشویی در خانواده بوجود می آید ناشی از نداشتن مدیریت نگاه در مرد است حجاب و رعایت پوشش الهی مورد هجمه زیادی واقع شده است و همه این شبهات از طرف دشمنان خارجی نبوده بلکه متاسفانه عده ای روشنفکر نما در داخل هم به آن دامن می زنند.
در پایان به شبهات بوجود آمده در زمینه حجاب و عفاف پرداختند. 

گزارش:ز . اجاقلو
عکس: سید حسین میری


   1394/9/25 13:43     
  
تعداد بازدید :  321