بررسی و تحلیل علل قیام امام حسین علیه السلام
بررسی و تحلیل علل قیام امام حسین علیه السلام
در این جلسه دکتر رجبی دوانی به بیان مطالب در ارتباط با فلسفه قیام امام حسین (علیه السلام) و اینکه چرا در بین ائمه (ع) تنها امام حسین (ع) چنین قیامی انجام می دهند که باعث بقای اسلام می شود. چه منکری در آن جامعه وجود داشته است که امام حسین (ع) به شهادت برسد و فرزندان و خاندانش را به اسارت ببرند. و در ادامه به شرایط امر به معروف و نهی از منکر پرداختند. که باید تاثیر گذار باشد و اینکه مفسده نداشته باشد و اینکه حاکمیت یزید چه فرقی با پدرش معاویه داشت که در زمان معاویه امام حرکتی نمی کند و در زمان یزید قیام می کند.
جلسه آینده با مبحث بازتاب پیامدهای انقلاب امام حسین (ع) با حضور جناب آقای دکتر رجبی دوانی ادامه خواهد داشت
 

   1394/9/23 08:56     
  
تعداد بازدید :  328